سیستم ایمنی

پیگیری اعلام مخاطرات اعلام مخاطرات جدید

سیستم مدیریت ایمنی یک رویکرد منظم به ایمنی به صورت سیستماتیک و صریح به همراه فرایندهای جامع برای مدیریت ایمن خطرات می باشد. به مانند تمام سیستمهای مدیریتی، سیستم مدیریت ایمنی نیز برای دستیابی به اهداف ایمنی، برنامه ریزی و اندازه گیری کارایی آن، ایجاد شده است. سیستم مدیریت ایمنی در تار و پود یک سازمان قرار دارد و بخشی از فرهنگ و روشی که کارکنان وظایفشان را انجام می دهند، می باشد.
فلای پرشیا در تلاش است محیط کار سالمی را برای کارمندان خود فراهم کرده و بالاترین استانداردهای ایمنی موجود را در اختیار مشتریان قرار دهد. به منظور دستیابی به این اهداف، این شرکت سیستم مدیریت ایمنی (SMS) را توسعه داده که شامل تمام سطوح عملیات های سازمان است. اصل سیستم مدیریت ایمنی فلای پرشیا نظارت مستمر، شناسایی، مدیریت، کاهش یا از بین بردن خطرات قابل تشخیص یا قابل پیش بینی از طریق روش سیستماتیک و داده محور می باشد. این اصل موجب می شود قرار گرفتن این شرکت در معرض خطر به حداقل برسد و چالش های بالقوه آینده مورد توجه قرار گیرند، در حالی که مسئولیت های ایمنی آن با بالاترین استانداردها به انجام می رسند.

فرهنگ ایمنی فلای پرشیا شامل فرهنگ های یکپارچه، منصف، سازگار، متعهد، آگاه، یادگیری، و گزارش کردن را در میان تمام مدیران و کارمندان پرورش داده و ترغیب می کند. افزایش آگاهی از نقش ایمنی در تمام فعالیت ها و مسئولیت مرتبط با آن برای هر فرد بسیار مهم است.

خط مشی
• تعیین چگونگی دستیابی به ایمنی
• شرح واضحی از مسئولیت ها ،اختیارات و پاسخگویی ها،
• ایجاد ساختار و فرایندهای سازمانی جهت یکپارچگی اهداف ایمنی با تمامی جنبه های عملیاتی،
• ایجاد دانش و مهارتهای مورد نیاز

گزارش پتانسیل خطر
خطر، عاملی است که پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب را داشته و یا به عبارت دیگر خطر، بعنوان منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال، صدمه به محیط کار و یا ترکیبی از آنها می باشد. بنابراین هر فردی که شاهد چنین شرایطی باشد، از دیدگاه ایمنی و اخلاقی در جهت ارزیابی احتمال وقوع و در نهایت نیل به هدف پیشگیری از بروز حوادث موظف است گزارش چنین شرایطی را به واحد ایمنی ارسال نماید.
به منظور شناسایی دقیق و عمیق مخاطرات در کلیه ارکان و سطوح شرکت فلای پرشیا ، سامانه آنلاین ارسال گزارش پتانسیل خطر راه اندازی گردیده است و فرد گزارش کننده به صورت بدون نام ( محرمانه ) می تواند پس از تکمیل عناوین لازم ، گزارش نهایی خود را ارسال نماید ، تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی در خصوص رفع شرایط خطرناک و رساندن احتمال وقوع خطر در حد قابل قبول، صورت پذیرد . لازم به یادآوری است سیستم گزارش پتانسیل خطر به صورت آنلاین و اتوماتیک کد رهگیری صادر می نماید و شخص گزارش دهنده از طریق کد رهگیری صادره خواهد توانست نتیجه پیگیری را مشاهده نماید. امید است در آینده بسیار نزدیک، با ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در تمامی ارکان زندگی، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث در تمامی سطوح، باشیم. البته این آرزو تحقق نخواهد یافت مگر با احساس مسئولیت بیش از پیش کلیه افراد جامعه نسبت به مقوله ایمنی و در ذیل آن مدیریت احتمال وقوع خطر

اطلاعات گزارش دهنده(اختیاری)

گزارش پتانسیل خطر/ رخداد

اقدامات اصلاحی پیشنهادی

تصویر فایل

بارگزاری مدرک
Logo
مبداء
مقصد
مسیر
تاریخ رفت
تاریخ برگشت